Hírek

Uniós költségvetés 2017: a felülvizsgálat első költségvetése – Deutsch Tamás, Erdős Norbert és Hölvényi György sajtóközleménye

2016. 10. 28.

Az Európai Parlament a mai napon két költségvetési vonatkozású témában fogalmazta meg álláspontját. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője a szavazásokat követően kiemelte: „Sajnálatos, hogy mindkét mostani szöveg hivatkozik a júliusi plenáris ülésen elfogadott, a 2014-2020-as pénzügyi keretterv félidős felülvizsgálatával kapcsolatos parlamenti jelentésre. Abban ugyanis a néppárti képviselők egységes tiltakozása ellenére, ugyanakkor a magyar baloldali pártok EP-képviselőinek a támogatásával, Magyarország érdekeivel ellentétes döntés született. A magyarországi baloldali pártok EP-képviselői a júliusi európai parlamenti előterjesztés megszavazásával támogatták a kényszerbetelepítést és az azt elutasító országok durva pénzügyi szankcionálását. A magyar polgárok elsöprő többségének ugyanakkor világos és egyértelmű az álláspontja: nemet mondanak a kényszerbetelepítésre. Ezért a Fidesz európai parlamenti képviselői a pénzügyi keretterv csak olyan felülvizsgálatát, és csak olyan uniós költségvetést fognak elfogadni, amelyben ezek a büntetések még ötlet szintjén sem szerepelnek”.

Az EP-nek a 2017-es uniós költségvetéssel kapcsolatos álláspontja a plenáris szavazást követően 162,4 milliárd euró kötelezettségvállalást és 138 milliárd euró kifizetést javasol 2017-re. Ez az Európai Bizottság eredeti javaslatát 4,8 milliárd euró kötelezettségvállalási és 3,1 milliárd euró kifizetési előirányzattal növelné. A Tanács álláspontjához képest ez 6,1 milliárd euró és 4,2 milliárd eurós többletet jelentene a kötelezettségvállalások, illetve a kifizetések terén.

A parlamenti eljárásban, Deutsch Tamás kohéziós-, és a közös agrárpolitikát támogató módosító indítványaival összhangban, az Európai Bizottság eredeti javaslatával megegyező összegek kerültek visszaállításra.

Erdős Norbert EP-képviselő, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagja a szavazást követően kiemelte: megnyugvással vettem tudomásul, hogy a Parlament nem fogadja el a mezőgazdasági források tanácsi csökkentését, így minden költségvetési soron visszaállította az eredeti európai bizottsági javaslatot. Szintén jó hír, hogy a jövő évi költségvetés tartalmazza majd az ősszel elfogadott 500 millió eurós tejágazati mentőcsomagot. “Külön öröm számomra, hogy az EP az 500 millió eurón túl további 100 milliót javasol az európai – köztük a magyar – tejtermelő gazdák megsegítésére” – tette hozzá a fideszes politikus.

Hölvényi György, a környezetvédelmi szakbizottság KDNP-s tagja örömét fejezte ki, hogy elfogadták az általa előterjesztett kutatási tervet a rossz európai levegőminőségért felelős szennyező források vizsgálata érdekében. A terv célja felmérni a veszélyes hulladékok, autógumik, használt ruhák, elektronikai eszközök és építési hulladékok háztartásoknál történő égetéséből származó légszennyezés mértékét, valamint azok közegészségre gyakorolt hatását, és helyettük környezetbarátabb, fenntartható tüzelési módokat javasolni.

A 2014-2020-as pénzügyi keretterv felülvizsgálatához kapcsolódó parlamenti állásfoglalás támogatta az Európai Bizottság javaslatát, amely 12,8 milliárd eurós emelést javasol. Az emelés egy része a migrációs válság kezelését szolgálná. A 12,8 milliárd euró részben új pénzügyi forrás, nagyobb részben viszont a kerettervben még meglévő, fel nem használt költségvetési mozgástér, azaz a hét évre tervezett és az éves költségvetésekben elfogadott keretek különbözete és a tartalékok teljes felhasználása. Deutsch Tamás ezzel kapcsolatban kiemelte: „El kell kerülnünk a korábbi hétéves keretterv végrehajtása során kialakult likviditási válságot, amikor az Európai Bizottság nem tudta kifizetni a tagállamoknak a már megvalósított projektek után benyújtott számlákat. Minden növekményt csak akkor tudunk támogatni, ha megfelelő garanciát kapunk: lesz elegendő forrás a már futó regionális fejlesztési programok és az agrártámogatások kifizetéseire az éves költségvetésekben”.

Háttér: A 2017. évi költségvetésről szóló eljárásban a plenáris ülésen elfogadott EP-álláspontot követően egyeztetőbizottság ül össze a Tanács és a Parlament képviselőivel. Az itt elfogadott közös álláspontot várhatóan a novemberi plenáris ülésen erősítheti majd meg az Európai Parlament. Amennyiben az egyeztetőbizottság tárgyalásai nem vezetnek eredményre, akkor az Európai Bizottságnak új javaslatot kell előterjesztenie. A 2014-2020-as pénzügyi kerettervről szóló felülvizsgálati eljárásban a kormányok képviselőiből álló Tanács dönt, ugyanakkor ezt a döntést az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Strasbourg, 2016. október 26.