Egészségügy

Egy lépéssel közelebb a szabad döntéshez GMO-kérdésben

Egy lépéssel közelebb a szabad döntéshez GMO-kérdésben

2014. 11. 11.

A megszavazott bizottsági jelentés, mely Hölvényi György javaslatait is magába foglalja, a tagállamok szabad döntését támogatja, hogy az uniós szintű engedélyezés ellenére is megtilthassák genetikailag módosított organizmusok (GMO) termesztését saját területükön. A jelentés továbbá erősíti a határon átnyúló szennyezések elkerülésére vonatkozó szabályozást.
 
A Környezetvédelmi Bizottság szavazása köztes állomás a jogszabály végső, tagállamok által is elfogadott formájához képest. Az erről szóló intézményközi tárgyalás ma kezdődik a Parlament és Tanács között. A tét nem kevesebb, mint az, hogy a jövőben hazánk és számos más tagállam biztos jogi alapokon, szabadon dönthessen a GMO-k termesztésének tiltásáról. Magyarország Alaptörvényében rögzített érdeke ugyanis, hogy hosszú távon, biztonságosan fenntarthassa GMO-mentességét, melynek elvesztése veszélyeztetné ökológiai gazdálkodásunkat, minőségi élelmiszer-előállításunkat és termékeink fizetőképes piacokon való eladhatóságát.
 
„Hosszú út áll előttünk, de osztrák, horvát, szlovén, olasz és francia képviselőtársaimmal együtt bízunk abban, hogy a ma megszavazott felhatalmazással az Európai Parlamentnek sikerül minél előbb megegyezésre jutnia a tagállamokkal” – fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.
    
Háttér: A jelenlegi szabályok szerint egy uniós ország csak moratórium bevezetésével tudja biztosítani GMO-mentességét, amelynek fenntartásához időről időre meg kell küzdenie a tagállamok támogató szavazataiért. A helyzet javítására az Európai Bizottság 2010 júliusában nyújtotta be jogszabály-javaslatát, melynek célja, hogy a tagállamok szabadon dönthessenek arról, hogy kívánnak-e területükön GMO-kat termeszteni. Noha az Európai Parlament már 2011 nyarán nagy többséggel megszavazta első olvasatos álláspontját, melyben tovább bővítette a tagállamok mozgásterét, a Tanácsban a GMO-k mellett érvelő államok sokáig blokkolták a megállapodást. A tárgyalások csak 2014 elején vettek új lendületet, amikor az ún. 1507 GM kukorica köztermesztéséről szóló engedélyezése körüli botrány felszínre hozta az uniós GMO-rezsimben rejlő visszásságokat. A szóban forgó GM kukorica uniós engedélyét ugyanis a 28 tagállamból mindössze csak 5 támogatta, a jelenlegi szabályok szerint azonban – minősített többség hiányában – mégis zöld lámpát kaphatott.