Családpolitika

„Ami jó a családnak, az jó Európának is” – az Európai Néppárt határozata a családok megerősítéséről

„Ami jó a családnak, az jó Európának is” – az Európai Néppárt határozata a családok megerősítéséről

2015. 01. 27.

A „Virágzó családok egy sikeres Európáért – Ami jó a családnak, az jó Európának is” címet viselő határozat leszögezi, hogy egyértelmű politikai és gazdasági támogatást kell biztosítani a gyermekek vállalásához és neveléséhez, mert csak ezáltal fiatalítható meg újra Európa, és fordítható vissza a születések csökkenő arányszáma a kontinensen.
 
A dokumentum emlékeztet, hogy a család mindig is az egyéni és közösségi értékek, továbbá a zsidó-keresztény hagyomány közvetítője volt Európában. A történelem során a nemzetek jólétét a stabil családi kötelékeken alapuló társadalmi rend tartotta fenn, amely a férfi és a nő tartós házasságára és gyermekeik iránti felelősségére épült.
 
Az európaiak többsége ma is úgy tekint a család intézményére, mint a remény hordozójára, a kölcsönös tisztelet és elfogadás helyére, valamint a feltétlen szeretetet biztosító közösségre. Tekintettel erre a határozat hangsúlyozza, hogy ez a jól működő szeretetközösség továbbra is a személyek anyagi és lelki biztonságának legfontosabb forrása, és segít az olyan tömegesen jelentkező nehéz élethelyzetek megoldásában, mint a munkanélküliség, szegénység vagy hajléktalanság. Mindezek felett pedig valamennyi tudományos és empirikus kutatás azt bizonyítja, hogy az egyén számára, ill. egy felnövekvő gyermek számára a család nyújtja a legmegfelelőbb védelmet. A család értéke világszerte egyetemes, valamennyi kultúra és vallás számára.
 
Mindezekre tekintettel az Európai Néppárt határozatában hitet tesz amellett, hogy a család nyújtja az optimális helyet a fogantatás, a születés, a gyermeknevelés, az aktív élet, vagy az öregedés számára, és az a nemzedékek közötti szolidaritás természetes bölcsője. A szöveg egyidejűleg megállapítja, hogy a családok szétesése az európai társadalmakra, nemzetgazdaságokra, ill. adó- és nyugdíjrendszerekre is jelentős anyagi terheket ró, ezért a családokra napjainkban nehezedő számos teher kezelése össztársadalmi feladat egyben.
 
A néppárti vezetők ezért határozatukban leszögezik, hogy a család megerősítésének politikájuk középpontjában kell állnia. Ennek érdekében felszólítják a tagállamokat, hogy jogszabályaikkal támogassák a családok jólétét, elemezzék és értékeljék az egyre gyakrabban felbomló közösség társadalmi okait. Felhívják továbbá az uniós intézményeket, így az Európai Parlamentet, Bizottságot és a Tanácsot hogy európai szinten támogassák a családot védő jó gyakorlatok terjesztését, ösztönözzék a családok jólétét erősítő polgári kezdeményezéseket, és hogy az Unió nyújtson civil célokra is pénzügyi és politikai támogatást. Az Európai Néppárt határozata végül felkéri az EU intézményeit, hogy az uniós politikák megalkotásakor integrálják a családok szempontjait a közös szabályozásokba, azaz alkalmazzák az ún. „family mainstreaming” elvét. 
 
link: http://www.epp.eu/sites/default/files/content/documents/Resolution%20on%20prospering%20families%20for%20a%20prosperous%20Europe.pdf